گروه عاملی

جمع بندی کامل گروه های عاملی

برسی ساختار و نحوه نامگذاری گروه های عاملی ، برسی ایزومر ها در گروه های عاملی
یک جمع بندی بی نقص که در هیچ جای دنیا پیدا نخواهید کرد!
مدرس : مهندس اسلامی