درجه یونش

درجه یونش

آموزش کامل مبحث درجه یونش و بیان نکات پیرامون آن و رابطه ی آن با بازده درصدی و حل نمونه تست
مدرس : مهندس اسلامی