جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!
درجه یونش

آموزش کامل مبحث درجه یونش و بیان نکات پیرامون آن و رابطه ی آن با بازده درصدی و حل نمونه تست
مدرس : مهندس اسلامی

ادامه مطلب »