دوره های کاملا رایگان شکارچیان مخوف

تست شناسی در حل سوالات کنکور بسیار موقعیت حساسی دارد به طوری که با شناخت تیپ تست های مختلف بعید است فردی نتواند سوالات آن مبحث را به درستی حل نماید!

تجربه ی ما میگوید اگر دانش آموز علاوه بر مشاهده انواع سوالات، سختی و دشواری آن را هم بداند برایش حل سوالات آزمون ها بسیار ساده خواهد شد.

هدف این دوره حل تست های مختلف و آموزش تیپ سوالات و برسی سختی و آسانی سوالات به صورت فشرده است.این دوره ها یک هفته درمیان برگزار خواهند شد تا در یک هفته دانش آموز آموزش خود را به اتمام رساند و در هفته ی بعد از همان مباحث تست زنی انجام شود.

در این دوره ها آموزش مباحث داده نخواهد شد و دانش آموزان، با راهنمایی مدرس مربوطه به حل تست میپردازند.

 

مراحلی که در جلسات طی میشود به شرح زیر است…

1- ابتدا دانش آموزان باید مجموعه سوالاتی که در آن جلسه قرار است حل شود را برسی نمایند و سوالات را از ساده به سخت مرتب کنند(جهت یادگیری تعیین سختی و آسانی سوالات)

2- سوالات به ترتیب توسط دانش آموزان و مدرس حل شده تا دانش آموز نکات آن ها را فرا گیرد.

3- روز بعد از اتمام کلاس یک آزمون آنلاین توسط موسسه از دانش آموز گرفته خواهد شد که ویژگی های آن در بخش شرایط آمده و میتوانید آن را در زیر این متن مطالعه کنید.

4- مدرس دوره موظف است در طی هفته ای که دوره ها برگزار خواهند شد، یکشب درمیان یک مجموعه سوال برای دانش آموز ارسال کند و دانش آموز میبایست سوالات را بر حسب آسان به دشوار مرتب کرده و برای مدرس ارسال نماید.