افتخار میزبانی شما را داریم با دو نوع محصول زیر که ضمانت میدهیم در صورتی که کامل و با دقت و مطابق با مراحلی که در کلیپ های زیر گفته شده نگاه کنید ، بعد از مدتی از تغییر درصدتان شگفت زده خواهید شد!

مدرسه ی نردبان

دیدن این کلیپ ها علاوه بر آموزش قسمت معینی از مباحث ، میتواند نکات تستی که قبلا آن ها را نمیدانستید به شما بیاموزد.پس آن ها را از دست ندهید.ما هر هفته سعی میکنیم برایتان کلیپ های تازه ای بارگذاری نماییم

پخش ویدیو

کلیپ های حل دشوار ترین تست های تاریخ

در این قسمت دشوار ترین تست های خریداری شده قلمچی سال های اخیر گرداوری شده که میتواند تیپ های بسیار جالبی برای تکمیل آموزش شما باشند.

تماشا و یادگیری این کلیپ ها برای دانش آموزان موسسه که در دوره ها ثبت نام کرده اند الزامی است و این سوالات در آزمون هایشان تکرار خواهند شد