چرا شرکت در دوره های آموزشی کنکور ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال چند مقدمه نیاز است..

آیا کسی که بیماری بزرگی دارد،خودش نسخه ی خود را میپیچد؟

مسلما خیر! البته امکان دارد کسی که سرماخردگی کوچکی دارد با تجویز خود قرص بخورد ولی مسلما فردی با بیماری بزرگ و با دغدغه ی بسیار بزرگ چنین کاری نخواهد کرد!

قطعا همان طور که متخصص برای بیماری های بزرگ نیاز است ، دانش آموزان کنکوری باید برای رقابتی به نام کنکور ، از افرادی با تجربه در هر درس برای یادگیری آسان تر و کسب راحت تر رتبه های بهتر استفاده کنند!

آیا شرکت در دوره های کنکوری اتلاف هزینه نیست؟

قطعا خیر! دوره های کنکوری اگر به درستی انتخاب شوند باعث کم شدن هزینه ها هم خواهند شد!!!میپرسید چگونه؟
سوال این است که با یک دوره ی خوب چه بدست می آید و در صورت فقدانش چه؟

با شرکت در دوره ها و استفاده از تجربیات و توانایی فردی که قبلا آن راه را رفته است ، گذشته از اتلاف زمان ، باعث میشود در آینده موقعیت شغلی شما دگرگون شود.

اگر برای کنکور خرج نشود بعد ها برای دانشگاه های آزاد باید خرج کرد.این یک قانون است!

دوره های کنکوری ، سرمایه هستند ، نه هزینه!! (روی خودتان تا میتوانید سرمایه کنید)

از تجربه های بقیه استفاده کنم یا خود تجارب را کسب کنم؟

مدرسان در دوره های کنکوری در واقع تلاش میکنند که به خاطر افزایش درامد و دانش آموز خودشان هم که شده ، رزومه ی خود را بالا ببرند.در واقع موفقیت دانش آموز را نقطه ی عطف رشد خود میدانند.حال تصور کنید یک مدرس هر چه دارد میگذارد برای رشد خودش و همین زمان است که ناخودآگاه دانش آموز رشد خواهد کرد!

در صورتی که دانش آموز قوی هستید فراموش نکنید که شرکت در دوره ها برای شما هم مفید است.زیرا میتواند دانشگاه و رشته ی آینده ی شما را بهتر رقم بزند.

فراموش نکنید که مدرس یک درس ، در واقع چندین کتاب و آموزش دیده تا بتواند به مکان فعلی اش برسد.به عبارتی چندین ساعت تلاش کرده و میتوانید با شرکت در دوره اش تمامی آن مطالب را در زمان و هزینه ی بسیار کمی بدست آورید.مثلا اگر علم مدرس در حد خواندن 3 جلد کتاب و دو دوره ی آموزشی است و برای آن ها 30 روز زمان گذاشته و 2میلیون هزینه کرده ، شما میتوانید با صرف زمان مثلا 5 روز و با هزینه ی 500 هزار تومان ، قسمت اعظم آن اطلاعات را تصاحب کنید.

هرگونه کوتاهی در مسیر کنکور باعث نشستن یک سال پشت آن و یا قبولی در رشته ای پایین تر از حد تواناییت خواهد شد!