قوانین دانش آموزان کوشا

ثبت نام در دوره های خرید رتبه ی موسسه علمی آموزشی نردبان کنکور به معنی پذیرش این مفاد و استفاده از تخفیف دانش آموزان کوشا خواهد بود.بنابراین نیاز است افراد متقاضی دوره ها کاملا این متن را خوانده و از قوانین موسسه اطلاع یابند.

تاکید میشود که تمامی این قوانین، جهت پیشرفت دانش آموزان بوده و این خط قرمز موسسه خواهد بود و با متخلف -چه دانش آموز و چه مدرس- شدیدا برخورد صورت خواهد گرفت.حتی دانش آموزان ثبت نامی ما هم به علت آمدن نام موسسه به همراه ایشان حق عدم پیشرفت و تخلف از قوانین را نخواهند داشت!

دانش آموزان کوشا در تمامی جلسات حاضر میشوند و بدون دلیل توجیه شده غیبت نخواهند داشت.توجیه بودن یا نبودن علت دانش آموزی که غیبت کرده است ، را موسسه که کاملا پشتوانه ی دانش آموز میباشد ، تعیین خواهد کرد.

 

موسسه هر دو هفته یکبار آزمون هایی از دانش آموز میگیرد که یکی از این آزمون ها (اولین آزمون برنامه ای) از مباحث زیر است:
1-سوالاتی که سر کلاس مدرس حل کرده است.
2-سوالاتی که در جزوه ی مدرس (در صورت ارائه ی جزوه توسط مدرس) آمده است و یا مدرس به عنوان تکلیف، حل آن را برای دانش آموزان وظیفه ساخته است…
3-سوالاتی که به دستور مدرس از بین سوالات آزمون های قلمچی که در سایت به همراه کلیپ حل ارائه شده است ، دانش آموز باید مشاهده کند.
دانش آموزان کوشا باید در آزمون هایی که مطابق مباحث بالا در آن ها سوال طرح شده باشد،درصد بالاتر از 50 را کسب نمایند.

گفتنی است درواقع در این سوالات تنها اعداد متفاوت خواهد بود و ما همان سوالاتی که یکبار دانش آموز حل کرده است،با تغییر اعداد مربوطه در آزمون خواهیم آورد. دانش آموز با یادگرفتن آن سوال به راحتی توان حل خواهد داشت!
در صورت تخلف از این قرارداد، موسسه میتواند از حضور دانش آموز در ادامه ی کلاس ها جلوگیری نماید و دانش آموز نسبت به هزینه ی پرداختی هیچ حقی نخواهد داشت!