شرایط دوره ی شکارچیان مخوف

شرکت در دوره های شکارچیان مخوف برای همه به طور کاملا رایگان از طرف موسسه علمی آموزشی نردبان کنکور مجاز خواهد بود.اما شرکت در این دوره ها نیازمند این است که قوانین آن را دانش آموز به طور کامل اجرا کند و درصورت هرگونه تجاوز از قوانین به هیچ عنوان اجازه ی شرکت در هیچ کدام از دوره های رایگان شکارچیان مخوف را نخواهد داشت!

قوانین

دانش آموز به هیچ عنوان اجازه ی غیبت از دوره ها را حتی به اندازه ی یک جلسه بدون داشتن علت موجه نخواهد داشت. البته  در صورت داشتن علت موجه در دوره به میزان نهایتا دو جلسه اجازه خواهد داشت که در جلسه حصور نیابد که البته قبل از جلسه باید به مدرس مربوطه اطلاع رسانی کند.

دانش آموز اجازه ی ورود با تاخیر هم در جلسه نخواهد داشت و میبایست حداقل 5 دقیقه قبل از شروع کلاس، در کلاس حضور یابد و حضورش را ثبت نماید.بدیهی است که درصورت تاخیر و ورود بعد از شروع کلاس، اجازه ی ورود به کلاس را نخواهد داشت و از حضور در این جلسات به کلی منع میشود.

 روز بعد از هر جلسه در زمانی که توسط موسسه تعیین خواهد شد، یک آزمون آنلاین برگزار میشود و سوالات آن از جمله سوالات حل شده توسط مدرس در جلسه ی روز گذشته اش میباشد و در دروس فیزیک، ریاضی و شیمی (سوالات محاسبه ای)، تنها اعداد عوض شده و در قسمت سوالات مفهومی شیمی و سوالات زیست شناسی، با تغییراتی در جملات همان سوالات حل شده روز گذشته سوال طرح خواهد شد و نکاتی خارج از جلسات آموزشی مطرح نمیشود.دانش آموز میبایست در آن آزمون نمره حداقل 60% را کسب نماید.

هر دو شب یکبار مدرس موظف است یک آزمون 10 سوالی در سایت طراحی کند و دانش آموزان میبایست سوالات را از ساده به سخت مرتب نمایند (به همراه علت چینش). اطلاعات بیشتر را در این زمینه مدرس مربوطه میبایست به دانش آموز بدهد. در صورتی که مدرس نیاز به توضیح بیشتر راجع به علت این چینش از دانش آموز درخواست کند، دانش آموز میبایست توضیحات لازم را برای ایشان ارسال نماید.