جهت سهولت استفاده، میتوانید از فیلتر استفاده کنید. دو فیلتر را به طور همزمان استفاده نکنید!

آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش شیمی
فیلتر بر اساس مدرس
آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش شیمی
فیلتر بر اساس مدرس
آبکاری

تبیین دقیق مبحث آبکاری با بیان شیوا و حل نمونه تست برای تسلط بر این مبحث نسبتا دشوار
مدرس : مهندس اسلامی

مشاهده آموزش»
درجه یونش

آموزش کامل مبحث درجه یونش و بیان نکات پیرامون آن و رابطه ی آن با بازده درصدی و حل نمونه تست
مدرس : مهندس اسلامی

مشاهده آموزش»
نام گذاری و فرمول نویسی

حتما این لیست بسیار مهم را خوب یاد بگیرید. مطمئن باشید که در سوالات نام گذاری و فرمول نویسی و همین طور مسائل استوکیومتری و ترکیبات یونی، حتما یون های داده شده از این لیست خواهد بود…
مدرس : مهندس اسلامی

مشاهده آموزش»
مشتق | قواعد – قضایا

قواعد و قضایای مشتق و نتایج ضرب و تقسیم آن ها به همراه مسائل گوناگون..

در این باره صحبت شده است..
1- مشتق جمع-تفریق و ضرب-تقسیم دو تابع
2-مشتق تابع های رادیکالی با هر توان و فرجه ای
3-مشتق تابع های کسری و ترکیب این ها 4-مشتق تابع های هموگرافیک

مدرس : خانم دکتر مصاحبی

مشاهده آموزش»

دانش آموزان عزیز!!

تمامی مطالب این صفحه مشترک بین دانش آموزان رشته ریاضی و تجربیست!