جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!
آبکاری

تبیین دقیق مبحث آبکاری با بیان شیوا و حل نمونه تست برای تسلط بر این مبحث نسبتا دشوار
مدرس : مهندس اسلامی

ادامه مطلب »
درجه یونش

آموزش کامل مبحث درجه یونش و بیان نکات پیرامون آن و رابطه ی آن با بازده درصدی و حل نمونه تست
مدرس : مهندس اسلامی

ادامه مطلب »
نام گذاری و فرمول نویسی

حتما این لیست بسیار مهم را خوب یاد بگیرید. مطمئن باشید که در سوالات نام گذاری و فرمول نویسی و همین طور مسائل استوکیومتری و ترکیبات یونی، حتما یون های داده شده از این لیست خواهد بود…
مدرس : مهندس اسلامی

ادامه مطلب »
مشتق | قواعد – قضایا

قواعد و قضایای مشتق و نتایج ضرب و تقسیم آن ها به همراه مسائل گوناگون..

در این باره صحبت شده است..
1- مشتق جمع-تفریق و ضرب-تقسیم دو تابع
2-مشتق تابع های رادیکالی با هر توان و فرجه ای
3-مشتق تابع های کسری و ترکیب این ها 4-مشتق تابع های هموگرافیک

مدرس : خانم دکتر مصاحبی

ادامه مطلب »