مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۶۴-۶۱)

  1. ♦️ واکنش شیمیایی و قانون پایستگی جرم
    ♦️موازنه به روش وارسی
    ♦️موازنه به روش معادله

2⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل سوم (۱۰۵-۱۰۲)

  1. ♦️ موازنه واکنش های پلیمری شدن

3⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم (۵۳-۵۲)

  1. ♦️موازنه به روش اکسایش و کاهش
    ♦️موازنه نیم واکنش ها