مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل اول (۴۱-۴۰)

  1. ♦️ تبدیل اتم ها به مولکول ها

2⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۵۶-۵۵)

  1. ♦️ آرایش الکترون نقطه ای

3⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۳۳-۳۲)

  1. ♦️ساختار پیوند-خط