مدرس : دکتر صبا مصاحبی
مخصوص رشته تجربی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

🔸تناوب و تانژانت ص 32 تا ص34
🔸ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب تابع سینوس و کسینوس ص 35
🔸تانژانت ص 37
🔸تغییرات تانژانت ص 37 و 38
🔸تابع تانژانت ص 39
🔸معادلات مثلثاتی ص 42 تا ص 48