مدرس : مهندس متقی
مخصوص رشته ریاضی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

✅ فصل۱

 1. 🔸تابع درجه۳ و صعود و نزول (مطابق با صفحات 2 تا 11 کتاب درسی )
 2. 🔸ترکیب تابع ۱۱….۲۴
  🔸وارون تابع ۲۴…..۳۰

✅ فصل۲

 1. 🔸نمودار تانژانت و کتانژانت ۳۲…..۴۲
  🔸معادلات مثلثاتی ۴۳…..۴۸

✅ فصل۳

 1. 🔸حد بی نهایت ۵۰….۵۸
  🔸حد در بی نهایت ۵۸……۶۴

✅ فصل۴

 1. 🔸مفهوم مشتق ۶۶…..۷۷
  🔸مشتق پذیری ۷۷….۹۳
  🔸آهنگ تغییر ۹۳….۱۰۰

✅ فصل۵

 1. 🔸اکسترمم ها ۱۰۲……۱۱۳
  🔸بهینه سازی ۱۱۳ …تا آخر