نام گذاری و فرمول نویسی

در اینجا خانم مهندس اسلامی برایتان مجموعه ای از یون ها را آورده اند که با یادگیری آن ها بسیار حل سوالات موتبط با نام گذاری و فرمول نویسی ، آسان خواهد شد.

در کدام بخش های درس شیمی این یون ها نیازم خواهد شد؟

حتما این لیست بسیار مهم را خوب یاد بگیرید. مطمئن باشید که در سوالات نام گذاری و فرمول نویسی و همین طور مسائل استوکیومتری ترکیبات یونی، حتما یون های داده شده از این لیست خواهد بود…

آمونیوم  ……..  +NH4

مس (I)    ………    +Cu

لیتیم   ………..   +Li

سدیم   ……….   +Na

پتاسیم    ………..    +K

نقره      …………    +Ag

باریم     …………    +Ba2

کلسیم    ………..   +Ca2

مس   ………..    (II) +Cu2

آهن   ……..   (II) +Fe2

سرب     …………    (II) +Pb2

قلع   ………..   (II) +Sn2

منیزیم   …………   +Mg2

نیکل   ……….    +Ni2

استرانسیم   ……… +Sr2

روی    ……….   +Zn2

آلومینیوم    ……   +Al3

آهن (III)    …….   +Fe3

سرب (IV)     …….    +Pb4

قلع (IV)      ……..     +Sn4

استات    …….    –C2H3O2

برمید   …….    –Br

کلرید    ………     –Cl

فلوئورید    ……..    –F

یدید   ………     –I

دی هیدروژن فسفات   ……     –H2PO4

هیدروکسید   …….    –OH 

هیدروژن کربنات (بی کربنات)   ……..     –HCO3

هیدروژن سولفات (بی سولفات)     …….       –HSO4

هیپوکلریت   ……..    –ClO

نیترات    …….    –NO3

پرمنگنات   ……..    –MnO4

تیوسیانات     ……    –SCN

کربنات    ……..     –CO32

کرومات    ……..    –CrO42

دی کرومات    ……..    –Cr2O72

هیدروژن فسفات     …….     –HPO42

اکسید       ……..   –O2

اگزالات        ……    –C2O42

سولفات    ……..    –SO42

سولفیت    ……..    –SO32

نیترید    ……..   –N3

فسفید    ……..   –P3

فسفات     ……    –PO43

برای دیدن کلیپ های حل تست در این زمینه یا در مباحث بیشتر بر روی دکمه ی زیر بزنید..

مهندس اسلامی

مهندس اسلامی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *