جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!
دکتر صبا مصاحبی

دکتر صبا مصاحبی

مدرس ریاضیات کنکور موسسه آموزشی نردبان کنکور

قواعد و قضایای مشتق

در این کلیپ ها قواعد و قضایای مشتق و نتایج ضرب و تقسیم و جمع و تفریق آن ها به همراه مسائل گوناگون توضیح داده ام.


مشتق تابع های رادیکالی با هر توان و فرجه ای و تابع های کسری و همچنین ترکیب این ها و همچنین تابع های هموگرافیک بیان شد.

در آخر تست کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ و تست های گوناگون دیگر که مربوط به نکته هایی بود که در این فیلم توضیح داده ام برایتان حل کردم.

پخش ویدیو

مشتق و تست ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.